කඩා ඉවත් කලේ බුවනෙනබාහු රාජ සභා මණ්ඩපය නොවේ.. බුවනෙක හෝටලයයි.. එය ගණිකා නිවසක්.. ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයක්..- කුරුණෑගල නගරාධිපති

කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේදී ගොඩනැගිල්ලක් කඩා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කලේය.

ඔහු කියා සිටියේ මෙය බුවනෙකබාහු රාජසභා මණ්ඩපය කඩා ඉවත් කිරීමක් නොවන බවයි.

මෙසේ කඩා ඉවත් කරන ලද්දේ ඒ ආසන්නයේ තිබූ ‘බුවනෙක හෝටලය’ නම් අනවසර ව්‍යාපාරික ස්ථානයක කොටසක් බවයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් විසින් එය බදු පදනම මත ලබා දී තිබු එකක් බව ද ඔහු පැවසීය.

එම ස්ථානයේ ගණිකා මධ්‍යස්ථානයක්, ගබ්සා මධ්‍යස්ථානයක් සහ මත්පැන් විකුණූ ස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගිය බවද ඔහු කියා සිටියේය.

කුරුණෑගලදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහ්ස පල කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *