සමඟි ජන බලවේගයේ නි. ලේකම් සුජීව…

සමඟි ජන බලවේගයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ධූරය සදහා සුජීව සේනසිංහ පත්කොට ඇති බව වාර්තාවේ . පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ජාතික දේශපාලනයට එක් වූ සුජීව සේනසිංහ පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල ආසනයක් ද සහිතව රාජ්‍ය ආමාත්‍ය ධුරයක්ද දරණු ලැබීය.ඔහු පසුව ගොඩ නැගුණු සමගි ජන බලවේගය ජයග්‍රහණය කරවීම සදහා සජිත් ප්‍රේමදාස සමග එක්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *