අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වේ.

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා අද (26 ) සවස හදිසි හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත විය.
මිය යන විට 56 වන වියේ පසු වූ ඒ මහතා වර්තමාන ආණ්ඩුවෙහි ප්‍රජා සවි බලගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යධූරයද දරමින් සිටියේය.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ඒ මහතා රජයන් කිහිපයකම ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරනු ලැබීය .

Image may contain: 1 person, standing
අද (26) දින ඔහු නව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා සමඟ ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර වතුකරයේ දැනට ක්‍රියාත්මක ඉන්දියානු නිවාස ව්‍යාපෘතිය සහ යාපනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සම්බ්නධයෙන්ද මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *