නෙලුම් කුළුණෙන් වෙසක් හැඩ වේ..

මෙවර වෙසක් පෝ දිනය නිමිත්තෙන් කොළඹ තොරණ හා අනෙකුත් සැරසිලි කොවිඩ් 19 ව්‍යසනය සමග නොපැවැතියද විදුලි සංදේශ කොමිසම මගින් කොළඹ නෙළුම් කුළුණ විවිධ ආලෝක ධාරාවන්ගෙන් හැඩ ගන්වා වෙසක් සිරිය ගෙන ඒමට කටයුතු කොට තිබුනි.
පහත ඡායාරූපයන්ගෙන් දැක්වෙන්නේ එසේ විදුලි බුබුලෙන් ආලෝකමත් වූ නෙළුම් කුළුණයි.


ඡායාරූප අනුග්‍රහය – TRCSL මාධ්‍ය ඒකකය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *