ඉන්දියාව වසා දැමීම හේතුවෙන් IPL ලංකාවට

කොරෝනා උවදුර හේතුවෙන් දැනට කල් දමා ඇති මේ වසරේ ඉන්දියානු ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය (IPL) සඳහා සත්කාරකත්වය සැපයීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් බවට ශ්‍රී ලංකා ආයතනය (SLC) විසින් ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) වෙතට දන්වා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ වන විට මැයි 3 දක්වා ඉන්දියාව සම්පූර්ණයෙන් වසා දමා ඇත. ඉන්දියාවේ Covid – 19 තත්වය එතරම් යහපත් නොවන බැවින් මෙවර IPL තරගාවලිය අත්හිටුවුවහොත් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක් පාඩු විඳීමට සිදු වනු ඇත. ඒ අනුව 2009 දී දකුණු අප්‍රිකාවේදී පැවැත්වූවා මෙන් වෙනත් රටක IPL තරගාවලිය පැවැත්වීම ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට වාසිදායක වේ.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ Covid – 19 තර්ජනය ලිහිල් වුවහොත් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් පාලක මණඩලය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජනාව පිළිබඳව සොයා බැලීමට ඉඩ ඇති බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *