බස්නාහිර පළාතට හා යාපනයට දිගටම ඇදිරි නීතිය ..

කොරෝනා වයිරසය පැතිරයාමේ අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගත් කොළඹ,කලුතර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික් තුනෙහි මේ වන විට පවනා ඇති ඇඳිරිනීතිය දිගටම ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.එසේම නවතම නිවේදනයකින් දැක්වෙන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට බස්නාහිර පළාතට මෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව දැක්වේ.

අද උදෑසන 6 ට ඇදිරිනිතිය අවසන් වූ දිස්ත්‍රික්වල අද දහවල් 2 ට යළි ඇදිරිනීතිය පනවනු ලබන අතර 30 වැනිදා උදෑසන 6 ටඑය යළි ලිහිල් කර එදිනම දහවල් 2කට යළි ක්‍රියාත්මක වේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයන් නිකුත් කරමින් මේ බව කියයි.

Image may contain: text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *