පොලිසිය මග හැරිය රාජකාරියනඩුකාරවරිය විසින් සිදු කරයි.. කුරුණෑගල නගරාධිපති බන්ධනාගාරයට…!

වරෙන්තු ලබා සිටි කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මොසමක් මගින් කල ඉල්ලීම අද (09)දින සලකා බැලු මහාධිකරණ විනිසුරු මේනකා විජේසූන්දර මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට කල නොහැකී වූ දේ අද දින සිදු කලේය. ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 17 දක්වා නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරිමට නියෝග කර ඇත.

පසුගිය අගොස්තු 05දා මොසමක් ඉදිරිපත් කළ අතර එම මොසම ඉදිරිපත් කලේ නීතිඥ ලක්මාල් රත්නායක විසිනී. එම මොසම අද (09)දින සලකා බැලීමට මහාධිකරණ විනිසුරු මේනකා විජේසුන්දර මහත්මිය කටයුතු කලේය.

ඒ අනුව අධිකරණය නියොග නොතකා දේශපාලන බලපුලුවන් කාර කම් පෙන්නු කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ එම මොසම සලකා බලන අවස්තාව සදහා කුරුණෑගල මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් වී ඇත.අද දින නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ වෙනුවෙන් පෙනි සිට ඇත්තේ නීතිඥ සංගමයේ සභාපති කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්සයි.

කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ ඉදිරිපත් කල මොසම ඉතා කෙටි කාලයක් තුල සලකා බැලීමට ගැනීම කාගෙත් විමතියට පත් වී තිබුනේ අද දිනය අධිකරණය කටයුතු නිවාඩු සදහා නතර කරන දිනය වීමත් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය අනුව මොසමක් සලකා බලා ඇත්තේ සති දෙකක් කල් ගත වූ පසු විමත් නිසා බොහො දුරට කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ හට ඇප ලබා දීමක් සිදු කරනු ලබනු ඇතැයි සැකයක් මතු වූ බැවිනී.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින්, පොලිස් ලොක්කන්ගේ (DIG/SSP) ගේ බලපෑම මත අධිකරණය නියොග උල්ලංඝනය කරමින් වරෙන්තු කරු වන කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු නොකර සිටිම තුලින් අධිකරණයට අපහාසයක් සිදූ කලේය.

කෙසේ හෝ මහාධිකරණ විනිසුරු මේනකා විජේසුන්දර මහත්මිය අද දින මෙම මොසම කඩිනමින් සලකා බලා පොලිසිය විසින් මග හැරිය රාජකාරිය අධිකරණය මගින්ම සිදු කරමින් අද(09) දින සිට සැප්තැම්බර් 17දා දක්වා කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර විතාරණ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරිමට නියොග කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිය කල යුතුව තිබු රාජකාරිය, නඩුකාර වරිය විසින්ම සිදු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *