ජීවිතේ ඒකාකාරීද ? එන්න වෙනසක් සොයමු ..! – 02 – මනෝ උපදේශීකා වසන්තිකා ස්වර්ණමාලි

සතුටින් විනෝදයෙන් නැතිව අපි කරන වැඩ කටයුතු වලින් යහපත් ප්‍රතිඑල යක් අපට ලැබෙන්නේ නැ. කාලය ගෙවිම නොරුස්සුම තමා එයින් අපට ලැබෙන්නේ. ආදරය සතුට කරුණාව අපි අනිත් අයට දුන්නහම.. එයම පෙරළා අපට ලැබෙනවා.. සමහර වෙලාවට අපි ජිව්තෙ මහ බරක් කරදරයක් සිතමින්..දිගටම වැඩම පමණක් කරනවා..

කිසිමදෙයක් ගැන සිතන්නෙ සොයන්නෙ නැතිව රොබෝ වරැ වගේ වැඩ කරල තියෙනවා..ආපහු හැරිලා බලන්න අපි සිතපු සතුට එ වැඩය නිම වු පසු ලැබුනද කියල..අපිට ලැබුනෙ ගොඩක් වෙලාවට ආතතිය ..වෙහෙස..ව්තරක් වෙන්න පුළුවන් .. අපි කදුමුදුනක් තරණය කරන්න සිතාගෙන එ කන්ද මුදුන දිහාම බලාගෙන..තව දුර තව දුරද..මේක මේ තරම් උසද කියා සිත සිත කන්ද නැගිමෙන් අපට කන්ද නැගිමේ සතුටවත් විදදරා ගන්න බැරි වෙනවා මහන්සිය..නිසා.එවගේම අවට පරිසරය දෙසවත් බලා සතුටුවෙන්න අපහසුයි… එත් කන්ද නගින අතරතුර සතුට්න් විනෝදයෙන් අවට පරිසරය රස විදමින් එම කන්ද තරණය කලානමි මහන්සිය අඩුයි.සිත සැහැල්ලුයි. මුදුනට නැගලා අවට බලනකොට සිතට දැනෙන සතුට මොන තරමිද..ජිවිතෙත් එහෙමයි.ගෙවි යන මේ මොහොත සතුට්න් ආදරේන් ඉන්න .


කරන වැඩ රාජකාරි වලට ආදරය කරන්න .ජිවිතේ හැමදාම අපිත් එක්ක ආදරය සතුට රැදෙනවා ජිව්තෙ හොදම සාර්ථක කමය තමයි අපි කරන දේට ආදරේ කරන්න .කරන දේ සතුට්න් කරන්න නොලැබුන රැකියාව ..නොලැබුන දෙවල් එගැන සිත සිත දුක් නොවි ලැබුන දේට ආදරය කරමු ස්තුතියි කරමු.ආපිට. එ ආදරය අපිට ලස්සනයි ජිවිතයන් ලබා දෙනවා මිනිස් ජිවිතෙ තියෙන අසිමිත බලය තමා ආදරය කරැණාව. ඉතිං එ අසීමිත බලයෙන් උපරිම ප්‍රයොජන ගන්න ඇයි අපි සිත සිතා ඉන්නේ .ආදරයට සිමාවක් මායිමක් නැ..අපි කරන දේට අපේ රැකියාවට අපේ නිවසට..වාහනයට අවට පරිසරයට අපිට මුණගැහෙන මිනිස්සුට සිමාවක්නැතිව ආදරය කරන්න .

අපි ඉපදිලා තියෙන්නෙ හැදිවැඩි තියෙන්නෙ ආදරය නිසා.ඉතිං එ ආදරය පසකදාල අපි ඉහලට. ගියාට වැඩක් නැ.ආදරය එක්ක ම එ ගමන දුවන්න.එවිට එ ගමනේ හමුවන බාධක ගැටළු කරදර කිසිදෙයක් බාධක වෙන්නෙ නැ අපිට එව පෙන්නෙ නැ බාධක ලෙස සතුට නිසාම. ආදරේන් කරන දේවලින් අපට සැනසුම ,සැහැල්ලුව දැනෙනවා
ආදරය නිසාම මොනතරම් අපහසු කටයුත්තක් වුනත් කරදරයක් නැතිව කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි අකමැති රෑකියාවක් වුනත් එයට ආදරය කරන්න පුරැදු විමෙන්.රැකියාව පහසු වෙනවා..රැකියා කරන ස්ථානයේ අය ආදරේන් අප දිහා බලනවා..සේවය
ලබා ගන්න එන අයත් සතුටු වෙනවා.. එවගේම අපිත් එක්ක ඉන්න අයගේ අඩුපාඩු නොව යහපත් ගතිගුණ වලට ආදරය කරන්න .එවා අගය කරන්න ජිව්තෙ අපි දන්නෙම නැතිව අපේ ජිව්ත ලස්සන කරනවා..එ ආදරය. පෙරළා බොහො දේ අපට ගෙනත් දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *