හදිසි මරණ පරීක්ෂණ – 02

දෙමාපියන් හා දරුවන් අතර පවතින උත්තරීතර සම්බන්ධතාවය දිනෙන් දිනම පළුදුවන සෙයක් නිර්මාණය වීම විශාල සමාජ අර්බුදයක් දෙමාපියන් වශෙයනේ තම දරුවන්ට කෙරෙන යුතුකම්වල අඩුවක් ඇත්තටම නොපෙනුනත්, ඒවා පිළිබඳව තැකීමක් නොමැති තම විශාල ගැටළු නිර්මාණය වීමට හේතු වී තිබේනවාමෙයට ප‍්‍රධාන වශයෙන් හේතුවෙලා තිබෙන්නේ දෙමාපියන් තම දරුවන්ට දැනෙන්ට ජීවත් වීමට අපොහොසත් වීමයි. සමාජයේ කුමන කොට්ඨාශයක් තුළ තමා ජීවත් වුවද තමාගේ ස්ථානය අනෙකාට නොදැනෙන්නේ නම්, ඒ පිළිබඳව අනෙකා තැකීමක් නොකරහැරිම සරල දෙයකි. දෙමාපියන් වශයෙන් තම දරුවන්ට කුමන යුතුකම් ඉටුකළ ද, තමන් ඔහුන්ගේ දෙමාපියන් බව ද රුවන්ට දැනෙන්ට ජීවත් විය යුතුය. අත්‍යාවශයෙන් තත්ත්වයක් ලෙසකිි මා දකින්නේ එහිදි දෙමාපියන් ලෙෂ යුතුකම් ඉටුකිරීමේදී විදින ගැහැට දරුවන්ට දැනෙන්නට හැරිය යුතු වෙනවා පමණක් නොව එහිදි දෙමාපියන් වශයෙන් දරුවන්ට යුතුකම් කළහැකි ශක්ති ප‍්‍රමාණය ද ඒත්තු ගැන්වීම වැදගත් සරලව දක්ව නොවේ දුකසැප දෙකටම හුරුකර දරුවන් සෑදීමයි.

කුඩා පැල්පතේ සිට විශාල මන්දර තුළ සිටින දරුවාට දක්වාම මෙය දැන්විය යුතු තත්ත්වයක් වේ. මේස ඳහා පුර්වෝක්කය සපයන කාන්තාව දරුවන් 4ක් ගෙන්යුතු මාතාවකි.

ඇය ජිවත්වූයේ කොළඹ පිහිටි එක්තරා වත්තක වන නමුත් දරුවන් ඉගෙනුම ලැබුවේ අග නගරයේ පිළිගත් තැනකය. ඊට හේතුව ඔවුන් ජිවත් වූ වත්ත පිහිටා තිබුනේ මෙම කොළඹ පුරවයේ පිහිටි ප‍්‍රමුඛ පෙළෙ නුදුරෙන් වීම නිසයි.
මින් එක්දරුවෙක් පාසලේ ත්‍දදඑ ඊ්කක බණ්ඩායමට තේරි තිබුණා. එහි දි ඔහුට අවශ්‍ය ඇඳුම් ලබා දීමට ඔහුගේ නොවින්දා දුකක් නාමැත කෙසේ හෝ ඇය දරුවාට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබා දී තිබුණ අතර එම ඇඳුම් ලබා ගැනීමට සඳහා පාසලින් දිනයක් ද ලබාදී තිබුණි.
එදින මෙම මව අළුයම 3ට පමණ වෙළදාම සඳහා පොළට පිටත් වී ගොස් නැවත 9.30 ට පමණ නිවසට පැමිණ ඇත්තේ දරුවන්ට කෑම සැකසීමටයි. එහිදි පසු දා ඇය සෝදා දැමු මෙම දරුවාගේ කමිසයේ තැන් තැන නිල් පැල්ලම් ඇති බවට ඔහු විසින් මවට චෝදනා කර තිබුණි පසුව මෙම අසරණීය නැවත එම ඇඳුම සෝදා වේලූන විමට දී හැදගෙන පාසල් යන ලෙෂ ඉල්ලා නැවත රැුකියාව සඳහා පිටත්ව ගොස් ඇත.
ඒ අතර තුර ඇඳුමේ තැනින් තැන නිල් පැල්ලම් තිබීම ලැජ්ජාට කාරණයක් කර ගත් මෙම පුත‍්‍රයා ජිවිතයෙන් සමුගෙන තිබුනේ ඉතාම ඛෙදනිය, ලෙයසි. මීට පෙර ද ඔහු බත් සඳහා ව්‍යාංජන පිළියෙල කිරීමට ප‍්‍රමාද වීම නිසා මෙවැනිම කාර්යක් කර ගැනීමට උත්සහා කොට එය සාර්ථක වූ බවක් සාක්‍ෂියේ දී වැඩිදුරටත් හෙලිදරව් වුණි.

වරද නිර්මාණය වී ඇත්තේ කොතැනක ද? නිල් පැල්ලපතකින් එම දරුවා සිටීම ද ඇතැම් පුද්ගලයන්ට ඇති මානසික රෝග හේතුවෙන් සියදිවි හානිකර ගැනීමට ආශාවක් ඇතිවීම දැකිය හැකි රෝගී ලක්‍ෂණයකි. එසේ නොමැති නම් පෙර දැක්වූ පරිදි ජිවිතයටතේරුම්නොගෙනසමාජ තත්ත්වයසැසදීමටයාමෙන්තමාටවෛරකරනදරුවන්බිහිවීමදයන්නකිවනොහැකිය. මන්දමන්වෘත්තියජීවිතය තුළප‍්‍රමුඛපෙලේපාසල්වල ඉගෙනුම ලැබුදරුවන්දරිදුතාවයඅනෙක්අයගේසමාජ තත්ත්වයක්විග‍්‍රහකිරීමටයාමනිසාකරදරයටපත්අවස්ථාකිහිපයක්මසබ්බන්ධවඇත් දැකීම් ලබා ඇත. මක්දරුවකු පසුවසරශිෂ්‍යත්වවිභාගයයෙන් ඉහළ ම ලකුණු ලබාමෙවැනි සුපිර් සභාවේපාසලකට ඇතුළත් වී තම මිතුරාට හා සම්භාවමුදල්නොමැතිවපිළිබඳ කළකිරීමහේතුවෙන්ජිවිතයට තිත තබා තිබුණේ ද ඉතාමදුක්ඛිත අයුරිනි.
දරුවාටඅංශයයථාර්තවාදී සුන්දරලෝකයේ නිර්මාණය දරුවාමවනබවපසක්ලෙසකටයුත කිරීමදෙමාපියන්ගේයුතුකමයි. ආර්ථික විෂමතාවයසදාක ලිකදෙයක්හෝ ලැජ්ජාවට කාර්ණයක් නොවනබවත්, එය විර්්‍යය තුළින් වෙනස්කිරීමේහැකියාවඔහුසතුවනබව තහවුරුවනලෙසටකටයුතු කිරීමදොපියන් තම බුද්ධියමෙහෙයවා කළයුතු කර්තවයයකි.

ලොවටබිහිවනසෑමසතෙක්මමමත්වයපෙරටුකොටගෙනජිවිය ලබති. එතැන්සිටමියනතෙක්මයිල්ල සිදුකරනුයේමමරුකීමසඳහා ය. මමමගේයන්නබිද දැමු කළ, විදවීමක්නොමැත්තේ ය. මමත්වයකැමතිසංකල්පයමුලිකවුවිටසියල්ල සිදුවන්නේ ආත්මාර්තය උදෙසාවනනමුත්එය පරාර්ථය සඳහාකේනද්‍රවනඅවස්ථා ද නැතුවානොවේ. ඒ අතරදාරකපේ්‍්‍රමයමුලික තැන්ක් ගනිය. මගේපුතාමගේදරුවාලෙසමමත්වය තුළින් ම උපදිනදාරකපේ‍්‍රමයමමත්වයවුවදකැපකිරීමට තරම්අසීමාත්තිකවන්නේ.
මෙමසිද්ධියේ දී ඉදිරිපත්වුණකරුණු මත මගේ සිතුවිලිඑසේපෙල ගැසුනේමෙමමවමරණමොහොතේදී පබාක‍්‍රියා කළආකාරයටහේතුවෙනිඇයදරුවන් තිදෙනෙක්ගේමවක්වුඅතර, ස්නායුආබාධයකින් ද පෙළෙන තැනැත්තියක්විය. ඒ හේතුන් මත වරින්වරඑකලාන්තයසෑදෙන තත්ත්වයක් ද ඇය ප‍්‍රතිකාර ගනිමින්සිටියාය.
මේකියනදවසවනවිටඇය. තමඅවුරුදු 3ක් පමණවනසිගිතිදියණියනෑවීමසඳහා වතුර උණුකරමින්සිටිඅතර. ඇයගේසොලොස්වියේපසුවුවැඩිමහල්දියණියරූපවාහිනියන්ත‍්‍රය නරඹින්සිට ඇත.එහිදිඇයටඑකවරමපැමිණිකලාන්තයක්හේතුවෙන්, ඇයථ ලියමතටඇදවැටිඅතර, ඉන්සුළු වෙලාවකටපරපවසා තිබුනේඉන්මිදීමටඇයගේවලංගුව නොතිබුනබයඇයගේස්නායුආබාධයඊටහේතු වන්නටඇතැයිමමසිතමි. ඒ වනවිටත්මවඅසල සෙල්ලම්කරමින්සිටිවයසඅවුරුදු 3ක් වුසිඟිති දැරියමාගේශරිරයට ගිනිඇවිලෙනවා දැකිමෙන්මවගේඅන්තරදායකදෙයක්පිළිබඳවඉවවැටිසුපුරුදුපරිදිමවගේආරක්‍ෂාවපතාය, තම ජිවිතිය ගින්නෙන්මුදා ගැනීමට තරම් අත පයඅක‍්‍රියවඅවසගව ගිය ද ඇටමිදුළුපසරුකරගෙනගොස් තිබුදාරකපේ‍්‍රමයවෙනුවෙන්වහාක‍්‍රියාත්මකවුයේය. මොහොතකටපෙරඇය කළප‍්‍රකාශයෙන්කියැවීපරිදිමාතෘපේ‍්‍රමයේනාමයෙන්කැටිකොටගත් ශක්තියක්එල්ල කළ හා පහරින්දරුවාවිසිවීගොස්ඉවතටවැටි තිබුණි.
එත්සමඟදරුවාහඩනගාඇඩිමටපටන් ගත් විට, නිවසකතුළරූපවාහිනයනරඹමින්සිටිවැඩිමහල්දියණිය, පැමිණිනෑ ගසා සියමිත්තණියසමඟඇගේමවබේරා ගැනීමටඋත්සාකරන ඇත. කෙසේවුවද, පසුවඇයමිය ගියත් ගින්නටපිළිස්සෙනවිටදීමක්ක‍්‍රියාත්මකනොවනඅතපය,, සිගිතිදියණියවෙනුවෙන්ක‍්‍රියාත්මකවීමපිළිබදවමාහද තුළඇතිකලේමහත්කම්පනයකි. ගින්නෙන් දැවෙනවිට දැනෙනබියවේදනාවටවඩාඇයට දැනුනේආරක්‍ෂාවට ඒ මත කරුණා ගුණයටසම්කළහැකිකිසිවක්මිහිපිටපවති ද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *