වෙල්ගම, අලුත් සන්ධානයක් සමගින් ශ්‍රී.ල.නි.ප සුරැකීම අතට ගනී.

ශ්‍රීලනිපය සුරැකීමේ සංවිධානයේ නායකත්වයට ශ්‍රීලනිපයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයකු වන කුමාර වෙල්ගම පත්කර ගැනීමට නියමිත බව දැනගන්නට තිබේ. පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා (10) එම සංවිධානය

Read more