විකල්පීයව හිතන සුළුතරයක් අතින් මේ ව්‍යසන තත්වය නිර්මාණයන්ට පාදක වේවි.. – කපිල එම්. ගමගේ

ලෝකයේ පශ්චාත් යුදමය තත්වයන් පසුකොට ගොඩ නැගෙන සංස්කෘතිකමය වටාපිටාවන්ද වෙනස් ස්වරූපයක් ගැනීම අත්දුටු දෙයක්, කොරෝනා වසංගතයත් ලොව තුළ නව සංස්කෘතික

Read more