ම්ලේච්ඡ ඇමරිකාවේ පජාත වැඩ , කොරෝනා හමුවේත් එලෙසමයි…

ඇමරිකාව විසින් කියුබාවට එරෙහිව පනවා ඇති සම්බාධක හේතුවෙන් කියුබාව වෙත ගුවන් මගින් ඒවා තිබෙන වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් ලබා ගැනීමට නොහැකිවී

Read more