ටෙලිෆෝන් – ඉන්ටර්නේට් බිල් වැඩිවේ .

දුරකතන සහ ඉන්ටර්නෙට් ගාස්තු සංශෝධනය කරන බව  විදුලි සංදේශ සමාගම් පවසයි.  (ඔක්. 5) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම නව මිළ ගණන් ‌සංශෝධනය වන බවද දැක්වේ.

නව සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද හේතුවෙන් මෙලෙස ගාස්තු සංශෝධනය කරන බව එම සමාගම් සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව සියලු ම පෙරගෙවුම්, පසුගෙවුම් පැකේජ සහ Pay TV සේවා සඳහා 2.5%ක එම නව බදු ප්‍රතිශතය එකතු කිරීමට නියමිත අතර ඊට අදාළව ගාස්තු ද සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ ඒ සමාගම් විසින් අය කරනු ලබන නව ගාස්තු පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.