ගෑස් මිළ රුපියල් 271කින් පහතට

ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 271 කින් පහත දැමීමට පියවර ගන්නා බව, ලිට්‍රෝ සමාගම පවසයි.

එහි සභාපති මුදිත පිරීස් මහතා සඳහන් කළේ, අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි එම මිල අඩු කිරීම සිදුකරන බවයි.

මේ වනවිට නව මිල ගණන්වලට අදාළ ගණනය කිරිම් සිදුකරමින් ඇතැයි ද සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ ක‌ළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.