රජිනගේ දේහය අසල සිටි ආරක්ෂකයා ක්ලාන්ත වෙයි

වෙස්ට්මිනිස්ටර් ශාලාවේ දෙවැනි එලිසබෙත් රැජිනගේ දේහය අසල රාජකාරියේ නියුතුව සිටි රාජකීය ආරක්ෂකයෙකු ක්ලාන්ත වී දේහය තැන්පත් කර ඇති වේදිකාවෙන් ඇද වැටුණු බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර් තා කළේය.

ඇද වැටුණු ආරක්ෂකයා වහා එතැනින් ඉවත් කර ප්‍රතිකාර ලබා දීමට බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසිය කටයුතු කර ඇතැයි පැවැසෙයි.

ඇද වැටුණු ආරක්ෂකයා එතැනින් ඉවත් කිරීමෙන් පසු නව ආරක්ෂකයෙක් එම ස්ථානයේ රාජකාරි කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා යොදවා ඇත.

දෙවැනි එළිසබෙත් රැජිනගේ දේහය ආරක්ෂා කිරීම  රාජකීය ආරක්ෂකයින් සහ රාජකීය හමුදා කණ්ඩ වෙත භාරව ඇත.ආරක්ෂකයා ක්ලාන්ත වී ඇද වැටීමෙන් පසු බී.බී.සී පුවත් සේවයේ සජීවී විකාශයද මිනිත්තු කිහිපයකට නතර කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර් තා කළේය.

දෙවැනි එළිසබෙත් රැජිනගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා මහජනතාවට එළඹෙන 19 වෙනිදා තෙක් පැය 24 පුරා ඉඩ සලසා ඇති අතර ආරක්ෂකයින් පැය 6 බැගින් සේවා මුරවල රාජකාරි කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.