කන්දකාඩු ෙපාකුර සනවා

කන්දකාඩු පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය කොරෝනා පොකුර කිසිදු ආකාරයක දෙවැනි රැල්ලක ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

එය කලින් හඳුනාගන්නා ලද නාවික හමුදා පොකුර හා සමාන ලක්ෂණ පෙන්වන බවද ඔහු පවසයි.

කන්දකාඩු හා සේනපුර මධ්‍යස්ථානවලින් වාර්තා වූ රෝගීන් ප්‍රමාණය 542 බවත් ඉන් 33 දෙනෙකු ඔවුන්ගේ පවුල්වල ආශ්‍රිතයන් ඇසුරින් හඳුනා ගත් බවද ඔහු කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *