ලක් එෆ්.එම්. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුර චරිත්ට

ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් වන ලක් එෆ්. එම්. ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස චරිත් සුද්දත්චාරී පසුගිය 08 වන දා වැඩ භාර ගනු ලැබීය.මීට පෙර ඔහු ප්‍රසිද්ධ ගුවන් විදුලි නාලිකාවක විධායක තනතුරක් හෙබ වූ අතර එහි ජනප්‍රිය මෙන්ම කාලීන වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වශයෙන් ද කටයුතු කරනු ලැබීය.
මෙම වැඩ භාර ගැනීමේ අවස්ථාවට Lak View Broadcasting සභාපතිනිය වන අශිකා එදිරිසිංහ, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

Image may contain: 4 people, people sitting and indoor

Image may contain: 4 people, indoor

Image may contain: 3 people, indoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *