පාකිස්තාන එක්දින ක්‍රිකට් නායකත්වය බබාර්ට

පාකිස්තාන එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා බාබාර් අසාම් (Babar Azam) පත් කළ බව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසයි.
2020/21 කාලය සඳහා මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.
25 හැවිරිදි බාබාර් අසාම් මේ වනවිට පාකිස්ථාන T20 කණ්ඩායමේ නායකත්වයද උසුලන අතර එයද ඉදිරි කාල සීමාව සඳහා දීර්ඝ කර තිබේ.
පාකිස්තානය වෙනුවෙන් එක්දින තරඟ 74කට සහභාගී වී ඇති බාබාර් අසාම් ලකුණු 3359ක් රැස් කිරීමට සමත් වූ අතර එයට ශතක 11 සහ අර්ධ ශතක 15ක් ඇතුළත් විය.
එමෙන්ම පාකිස්ථාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය උසුලන අෂාර් අලි ගේ ධූරයද එම කාලසීමාව දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.
2020/21 කාල සීමාව තුළ පාකිස්තානය T20 තරඟ 20කටත්, එක්දින තරඟ 6කට සහ ටෙස්ට් තරඟ 9කට සහභාගී වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *