හඳගම ලොක් ඩවුන් අස්සේ හැදූ ” ඇල්කොහොල් නැති බියර්” චිත්‍රපටය එළියට ( video)

අශෝක හඳගම විශේෂ තත්වයන් යටතේ සුවිශේෂී නිර්මාණය කරන චිත්‍රපට නිෂ්පාදකවරයෙක් ඔහු විසින් නිර්මාණය කළ නව තම චිත්‍රපටය මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැරඹීම සදහා ඉඩ සලසා ඇත. මෙම චිත්‍රපටයේ තිර පිටපත, ගීත රචනය හා අධ්‍යක්ෂණය අශෝක හදගමගේ වන අතර නිර්මාණය සදහා රුක්මන් නිරෝෂ් සංස්කරණයෙන් දායක වන අතර තනු නිර්මාණය ඉන්ද්‍රචාපා ලියන ගේ දායක වේ.
රංගනත්වයෙන් නදී කම්මැල්ලවීර, සමනලී ෆොන්සේකා, රුක්මන් නිරෝෂ්, ඉන්ද්‍රචාපා ලියනගේ හා ශෂිනි ගමගේ එක් වේ.
මෙහි මංගල දර්ශනය ඊයේ මැයි 10 වන දින සවස 7ට යූ ටියුබ් ඔස්සෙ ආරම්භවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *