රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර – කොලොන්නාව සාලමුල්ල වසයි.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක්ම හුදෙකලා කිරීමට කටයුතු කර ඇත. කොරෝනා ආසාධිතයන් හමුවීම හේතුවෙන් මෙසේ හුදකලා කර ඇත්තේ රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර සහ කොලොන්නාව සාලමුල්ල යන ප්‍රදේශයි.

දැනටමත් එම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිරෝධායනය ලක් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. සෙසු පුද්ගලයන් කොරෝනා පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිත අත ඇති අතර ප‍්‍රදේශයේ සියලු දෙනාම මේ වනවිට ස්වයං නිරෝධායන ට ලක් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. එම ප‍්‍රදේශයන් කිසිවෙකුට ඇතුළු වීමට හෝ පිටවීමට නොහැකි වන ලෙස වසා දමා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *