කොරෝනා රෝගීන්ට උපකාර කරන රෝබොවක් නිපදවූ ගමේ කොල්ලා

රෝගීන් අසලට ගොස් ප්‍රතිකාර කල හැකි රොබෝ යන්ත්‍රයක් නිපදවීමට දහය ශ්‍රේණියේ පාසල් සිසුවෙකු සමත්ව ඇත.

මිද්දෙණිය සපුගහයාය ප්‍රදේශයේ පදිංචි එස්.ආර් තේජන දෙව්මිණ(15) යන සිසුවා මෙම රොබෝ නිර්මාණය සිදු කර ඇත.

තේජන පවසන අන්දමට මෙම රො‍බෝ යන්ත්‍රය තුලින් රෝගියාගේ ලේ සාම්පල් ලබා ගැනීමට,රෝගියාට ඖෂධ ලබාදීමට,රෝගියා සමග දුරකතනයෙන් සම්බන්ධවී මුහුණ බලා කතාකිරීම සහ තවත් බොහෝ කාරණා මෙම රොබෝ යන්ත්‍රය තුලින් සිදුකල හැකිය.

මෙම කුඩා රොබෝ යන්ත්‍රය වැඩි දියුණු කර අවශ්‍ය කරණ විශාලත්වයෙන් නිර්මාණය කිරීම ඔහුගේ අදහස වේ.

තේජන ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ 10 ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබයි.

මේ වන විට මෙය සැලවීමත් සමග යුධ හමුදාව මගින් මෙම සිසුවාගේ නිවසට ගොස් ඔහුව හෝමාගම පිහිටි යුධ හමුදා තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය වෙත සිසුවාගේ පියාත් සමග රැගෙන ගොස් ඇත.

lankamag.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *