සැඟව සිටින්නන්ට පැය 24ක් දෙයි. භාර නොවන්නන්ට වසර 03ක සිර දඩුවමක්

විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනට ලක්නොවී සැඟවී සිටින පිරිස් සඳහා ඒ සඳහා ස්වකැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වීමට අවසන් කාලයක් ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව හෙට 24 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 ට පෙර ප‍්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වෙත හෝ පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණ පැමිණෙන ලෙස රජය විසින් දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *