මැතිවරණ නීති අකුරටම මාතර මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාගේ කාර්‍යාලයත් පරීක්ෂාවට

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ කාර්‍යාල කටයුතු සිදුකෙරෙණ මාතර නූපේ පිහිටි මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය අද (18) පෙරවරුවේ මාතර මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්‍යාලයේ නිළධාරීන්ගේ පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා.

දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්‍යාලයට ලැබුනු පැමිණිල්ලක් අනුව මේ පරීක්ෂා කිරිම් සිදුකර තිබූ අතර ඒ සදහා උසස් පොලිස් නිළධාරීයෙකු ඇතුලු පොලිස් නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් ද සහභාගී වී සිටියා.

අද පෙරවරුවේ මාතර ආසනයේ තරුණ ක්‍රියාකාරීන්ගේ හමුවක් සංවිධානය කෙරී තිබූ අතර එය රජයේ රැකියා සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානයක් සිදුකිරීමකැයි වැරදි අවබෝධය කින් කිසියම් අයෙකු මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්‍යාලයට පැමිණිලි කර ඇත.

ඒ අනුව මංගල සමරවීර මහතාගේ කාර්‍යාලයේ ලිපි ගොනු පවා දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක්කළ මැතිවරණ කාර්‍යාල නිළධාරීන් එවැනි කටයුත්තක් සිදුකෙරී නැති බවට සහතික කරගැනීමෙන් පසු කාර්‍යාලයෙන් පිටව ගොස් තිබේ.

තිස් වසරක මැතිවරණ ඉතිහාසයේ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා.රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතා කිරීම් හා මැතිවරණ නීති උල්ලංගනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අඩුම පැමිණිලි සංඛාවක් ලැබී ඇත්තේ (ඔක්තෝබර් 18 දිනය වන විට) මෙ වරය.

ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවා සාමකාමී මැතිවරණ ව්‍යාපාරයකට පාර කැපුණේ 2015 දී බලයට පත් වූ ආණ්ඩුවේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීමේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාදාමය හෙතුවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *