කඨිණේ විතරක් මදි ගෝඨාභයත් ඕනෑ

වැලිගම පැලෑන ගංගාරාමය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින පිංකම වෙනුවෙන් ආධාර හා පිරිකර ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලන පත්‍රිකාව සමග ගොඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මුද්‍රිත පත්‍රිකාවක් ද බෙදාහැරීම සිදු කරන බව අප වැලිගම වාර්තාකරුවන් පවසනවා.

ගෙයින් ගෙට බෙදාහැරීම සදහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන්ගේ උපදෙස් මත දායක සභාවේ පිරිසක් ද යොදවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *