ලෝක හදවත් පුනර්ජීවන දිනයේදී ජීවිත බේරාගැනීමේ වැඩමුළුවක්

ඔක්තෝබර් 16 වන දිනට යෙදෙන ලෝක හදවත් පුනර්ජීවන දිනය නිමිත්තෙන් ඔක්.16 දින විහාර මහාදේවී එළිමහන් රංග පීඨයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති ජීවිත බේරා ගැනීමේ හදිසි ප්‍රතිකාර සම්බන්ධ වැඩමුළුව සදහා ඒ සම්බන්ධ උනන්දුවක් ඇති සියලු දෙනා හට ආරාධනා කොට සිටී.
හදිසි අනතුරුකදී ජීවිතයක් බේරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යුහුසුළුව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී උගැන්වෙන අතර එවැනි ජීවිත බේරාගැනීම් සම්බන්ධව හා එහි වැදගත්කම පිළිබදව වෛද්‍ය බෝධිනී සමරතුංග විසින් රැස පුවත්පත වෙත දීර්ග ලිපයකින් තොරතුරු වාර්තා කර ඇත
පහත දැක්වෙන්නේ එම ලිපියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *