ඔබ ම කෙරේ සිත බැඳුණු දිනේ සිට මගෙ ම හැඟේ ඔබ නම්…..” – මේනුකා දම්සරණී

කවදා කොතැනක කොහොම හමුවුණත්, ඒ ඔබමයි. මේ සංසාර චාරිකාවේ තාවකාලික අවසානයකදී මම ප්‍රේමයේ නාමයෙන් ප්‍රාර්ථනා කළ ඔබමයි ඒ….

ජීවිතය කෙටි වුණත් සංසාර චාරිකාව හරි ම දිගයි. ඒ සසර මග කෙටි කරන මග දැන දැනත් මේ සසර කෙටි කරගන්න මම ලෝබයි. සමුගන්න හැම වාරයක ම ආයෙමත් ඔබ ව හමුවන ප්‍රේමණීය පාරමිතාව අතහරින්න මං ඇත්තට ම ලෝබයි. සසර මහ දුකක් වුණත් ඔබේ හමුවීම අනන්ත සැනසීමක්. වෙන්වීම දුකක් වෙන්නෙ ආයෙමත් ඔබ හමු නොවෙනවා නම්. ඒත් වෙන්වෙන ඔබ ආයෙමත් හමුවෙනවාමයි. ඒ නිසාම ඔබෙන් සමුගන්න මම බය නෑ.

මේ සසර දුක නිවන, නිවණ එක්වරක්වත් අත්නොවිඳ මම ඔබේ ප්‍රේමයේ නිර්වාණය ඔබ හමුවන හැම වාරයක ම ඔබ ළඟ ඉන්න හැම මොහොතක ම අත්විඳිනවා. ඔබේ හසරැල්ල මගේ කඳුළැල්ලට නැවතුමක්. ඔබේ කඳුළැල්ල මගේ හදවතට ගිනි දැල්ලක්. හසරැල්ල කඳුළැල්ල මැද ඔබේ ප්‍රේමයේ පිනි පලස මත මට ජීවිතය දැනෙනවා. ඔබේ හැම පහසක ම…. මේ හදවත පුරා ඔබේ පියසටහන් ඇඳුණු දවසේ ඉඳන් ඔබ මගේමයි….. ඒ රස හැඟුම සදාකාලිකයි…..

“සඳ එළිය වගේ ඇවිදින්
හද නොපැතු දිනක රහසින්
බැස නොයන් මසිත් අහසින්
අත පොවනු නොහැකි දුරකින්”………

ඔබේ ප්‍රේමයේ සඳ එළිය…. ජීවිතේ මා අත්විඳින සහනය……. සංසාරයේ පැතූ විලසින් ම නොසිතූ නොපැතූ මොහොතක හදවත් අරණට කඩාහැළුණු ඒ හුරුපුරුදු සඳ එළිය යට එතෙක් මා සෙව්ව ඔබේ උණුසුම් පියසටහන් මගේම හිත පුරා මම දැක්කා. හෙටත් ඒ හඳ එළිය යට ඔබේ ප්‍රේමයේ ගිළුණු මගේ සිහින අහුරු හොයන්න මම ආසයි. ඔබ…… මා අඳුරේ තනි නොකරනවානම්…….

“සිලිසිලිය පවා සුළඟින්
තනි මැකුවෙ ඔබේ සුවඳින්
මේ දිවිය අතරමගකින්
මග නතර නොකොට හිනැහෙන්”…………

ඇස් පියාගෙන මේ මදනලට මම කන්දෙන්නම්. ඔබේ මුණුමුණුව අහන්න. හැම රෑක ම මගේ ඉහ ඉද්දරින් ඉඳන් ඔබ මුමුණන පෙම් කවිය…. මම හදවතින් මුමුණන්නම්…. සිහිනයක් වගේ. ඒ සිහිනයට පාට අරගෙන ඒ සිහිනයට සුවඳ පොවන්න මේ ජීවිතයේ අපේ ප්‍රේමයේ ගමන ඔබේ පතිනිය වෙලා අලුතින් අරඹන්න…. ඔබේ හදවතේ ප්‍රේමයේ පහසින් පිටවෙන හැම හුස්මකටම මගේ හදවතේ නවාතැන් දෙන්න…… ඒ මගේ සිහිනය…..

මේ ප්‍රේමය සිහිනයක් නම් ඒ, ප්‍රේමණීය සිහිනයක්…. එන්න. ඔබේ අනන්ත ප්‍රේමයේ නිර්වාණය මට අත්විඳින්න, මම උවැසියක් වෙලා මග බලා ඉන්නම්…. මේ ප්‍රේමයේ සඳ අරනේ……..

2018.11.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *