මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති ලෙස දිව්රුම් දෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අගමැති ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ මීට ටික වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දුන්නේය.

සන්ධානය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා සන්ධානය එක්ව පිහිටවූ ආණ්ඩුවෙන් සන්ධානය අද (26) සවස ඉවත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *