පාලන බලයෙන් ගිහිහුණු ටියැන්ගොන් හෙට පෘථිවියට කඩා වැටෙයි

පාලන බලයෙන් ගිලිහිගිය ටියැන්ගොන් වන් නමැති චීනයේ ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය හෙට (02) අළුයම් කාලයේ පෘථිවියට කඩා වැටීමට නියමිතව තිබේ.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේ මෙරට වේලාවෙන් හෙට අළුයම 04.55 ත් 05.23 ත් අතර කාලය තුළ මලයාසියාව ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයට කඩා වැටීමට නියමිත බවයි.

මෙම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය කඩා වැටීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නොමැති බව මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *