විදෙස් ටෙලි ගාස්තුව ඉහලට

හඬකවන ලද විදේශීය ටෙලිනාට්‍යයක් විකාශය කිරීමේදී අයකරනු ලබන ගාස්තුව රුපියල් 90,000 සිට රුපියල් එක් ලක්‍ෂ පනස් දහස දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා.

චිත්‍රපට හා ටෙලිනාට්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ සංවිධාන හා නිර්මාණකරුවන් විසින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම ගාස්තුව වැඩි කර ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව, ටෙලිනාට්‍ය, චිත්‍රපට සහ වාණිජ වැඩටසහන් සඳහා දැනට අයකරනු ලබන ගාස්තුව සඳහන් ගැසට් නිවේදන තුන අවලංගු කර අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නව ගාස්තු ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ඇත.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *