ලෝකයට පරකාසේ ගෙදරට මරගාතයක් වූ කොළඹ මහ නගර සභාවේ ඩෙංගු මර්දනය

ඩෙංගු වසන්ගතය මුළු දිවයිනම වෙලාගත් ව්‍යසනයක් බවට පත්ව මේ වනවිට ජනතාවගේ හා සෞඛ්‍ය කාර්යංශයන්හි මැදිහත්වීමෙන් යම් අස්වැසිල්ලක් ලබා තිබුනද ? එය දිගින් දිගට පවත්වාගැනීම ජනතාවගෙද ඒ ඒ කාර්යංශයන්හි මෙන්ම සියලු ආයතන්හි වගකීමක්ව පවතී. එහෙත් මෙකී තත්වයන් පරිසරයට හා ඩෙංගු රෝගයට වග කිව යුතු කොළඹ නගරයේ වගකීමේ ප්‍රමුඛයා වන කොළඹ මහ නගර සභාව මගින් අමු අමුවේ උල්ලංඝණය කරමින් සිටින බව දක්නට ලැබුනි. ඒ කොළඹ මහ නගර සභාවට අයත් භූමියක මහා පරිමාණයෙන් ඩෙංගු මදුරුවන බෝවන ස්ථානයක් පවත්ගෙන යමින් සිටින බව දක්නට ලැබිනි. එය කොළඹ මහ නගර සභාවේ දිස්ත්‍රික් අංක 2B කාර්යාලයට අයත් කලින් නවලෝක රෝහලෙහි රථගාලක්ව පැවති භුමිය මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරී පැවැතීම හේතුවෙන් එහි මහා පරිමාණ මදුරු කීට වගාවක් බවට පත්ව ඇති බව දැකිය හැකිව ඇත.
නිරන්තරයෙන් ජනතාව වෙත දඩ නිකුත් කරමින් දිනකට සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ කිරීමට හේතු වන සුළු සුළු කරුණු පදනම් කරගෙන 2000කට අධික දඩ කොළ මහා පරිමාණයෙන් ප්‍ර දේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත නිකුත් කරන කොළඹ මහ නගර සභාව තමන්ගේ ඇස අග පවතින කුණ නොදැකීම ගැටළුවකි.
මේ සදහා වග කිව යුතු පාර්ශවන් නිදිවැද සිටීම හා ජනතාව වෙත පමණක් දඩකොළ නිකුත් කරමින් සුරාගෙන කෑමේ ක්‍රියාවලියක් පමණක් සිදුකිරීම කුමන සාධාරණයක්ද යන්න වග විමසිය යුතුම වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *