සයිටම් තීන්දුවට බාලගිරි දෝෂය

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් සයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධ ආණ්ඩුවේ තීන්දුව ඊයේ (23) ප්‍රකාශයට පත්කරන බව පසුගිය 19වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කළද ජනාධිපතිවරා විසින් අද ප්‍රකාශ කර සිටියේ එම තීන්දුව ලබන බදාදා දින ප්‍රකාශයට පත් කරන බවය.

මුදලට වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන මාලඹේ සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ අවසාන තීරණය ප්‍රකාශයට පත්කරන බව ජනාධිපතිවරයා විසින් මීට පෙරද අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රකාශ කර තිබිණි.

කෙසේ නමුත් මෙතෙක් එම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කර නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *