දෙයියන්ගේ කුට්ටිය, බෙදාගන්න කපුවෝ කෙළ ගනී.

කතරගම මහ දේවාලයේ ආවතේව කටයුතු සිදු කරන ප්‍රධාන කපු මහතුන් දෙනෙකු අතර හටගෙන තිබෙන ආරව්ලක් හේතුවෙන් අද (22) උදෑසන දේව පූජාව පැවැත්වීම මහහැරී තිබේ.

එම දෙපාර්ශවය අතර කලක සිට පවතින ආරව්වලක් දුරදිගයාමෙන් එක් කපුමහතෙකු විසින් මහ දේවාලය දොරගුලු දමා යතුරු රැගෙන ගොස් ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ඇති වු අර්බුදයක් මීට හේතු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කතරගම දේවාලයේ කපු මහතුන් පවසන්නේ බස්නායක නිලමේවරයා ප්‍රධාන දේවාලයේ යතුර ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි.

බස්නායක නිලමේ ඩි.පි. කුමාරගේ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ යතුර ලබාදීම සඳහා තමන් සූදානම් වුවද සෙසු කපු මහතුන් ඒ වෙත යාමට ඉඩ ලබානොදෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *