උමා ඔය නැවතත් පන අදී…

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා ජනතාවට හා පරිසරයට සිදුවී ඇති හානිය අවම කරගෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය දිගටම කරගෙන යාමට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හා පරිසරයට සිදුවී ඇති හානි හඳුනාගෙන ඊට පිළියම් යෙදීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විදේශ විශේෂඥයන්ගේ සහය ලබාගන්නා බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.
මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ නිවැරදි ක්‍රමයක් අනුගමනය කර නොතිබිමද, අත්දැකීම් අඩු සමාගමකට එහි ඉදිකිරීම් භාරදීමද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අද පැන නැගී ඇති ගැටලුවලට මූලික වී ඇති බවද රජය පෙන්වා දෙන්නේය. මුලදී මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුව ඇ.ඩො. මිලියන 179ක් වුවද ඒ සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 300ක් ලැබි ඇති බවත් අද වන විට එහි වියදම ඇ.ඩො. මිලියන 500ක් දක්වා ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවත් රජය සඳහන් කරයි.
මේ පිළිබඳව ඊයේ (11) කොළඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දැක්වූ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුණි සොයිසා මහතා මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමේ උත්සවය රුපියල් මිලියන 40ක වියදමින් කරන්නට එදා තමන් ඇමැතිව සිටියදී උපදෙස් ලැබුණු බවත් තමා එය ප්‍රතික්‍ෂේප කළ බවත් සඳහන් කළේය. උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය දැන් අතරමග නතර කළ නොහැකි බවත් එය නතර කළොත් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට විශාල හානියක් සිදුවිය හැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *