මහජන බැංකුවේ මරඳගහමුල ශාඛාව නව පරිශ්‍රයකට

මහජන බැංකුවේ මරඳගහමුල ශාඛාව සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සහ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකය පසුගියදා මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී / සාමාන්‍යාධිකාරී එන්. වසන්ත කුමාර් මහතා අතින් විවෘත කෙරිණි.

මර`දගහමුල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නූතන බැංකු පහසුකම් සහිත කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැලසීමේ අරමුණෙන් විවෘත කෙරුණු මෙම නව ශාඛාව තුළින් සියලුම බැංකු කටයුතු, විවිධ ණය පහසුකම් සහ සුරක්ෂිතාගාර සේප්පු පහසුකම් සපයා තිබේ. මෙහි ස්ථාපිත කර ඇති මහජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකය තුළින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ, මුදල් තැන්පත් කිරිමේ සහ බිල්පත් ගෙවිමේ පහසුකම් ඇති නවීන ස්වයංකී්‍රය ටෙලර් යන්ත්‍රල මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍ර සහ බිල්පත් ගෙවීමේ යන්ත්‍ර වල සේවාවන් සතියේ දින 7 පුරා, දිනපතා පැය 24 පුරාම අත්වි`දිය හැක.

මෙම අවස්ථාවට මහජන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්) බොනිෆස් සිල්වා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු සහය සේවා) මහින්ද ප්‍රේමනාත්, ගම්පහ ප්‍රාදේශිය කළමනාකාර වසන්ත රත්නායක යන මහත්වරුන් සහ ශාඛා කළමනාකාරිනී මංජුලා දමයන්ති මහත්මිය ඇතුළු බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගනුදෙනුකරුවන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *