දැන් පීඩිතයෝ නැහැ. ඉන්නෙ වහල්ලු; ඒ නිසා පීඩිතයන්ට ලියනවා කියන්නේ බොරුවක් – ජයසිරි අලවත්ත

සාහිත්‍යය සමාජයේ කොටසකට නේද සෙට් වෙන්නේ ? ‘‘සෙට් වෙන්නෙ’’ කියන එකෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කියන: ‘‘විඳින්න පුළුවන්’’, ‘‘වදින්නෙ’’,

Read more

පොදු අරමුණක් ආත්ම තෘප්තියක් නැති තැනක හුස්ම ගන්න බෑ – භාරත තෙන්නකෝන්

සයිටම් එකට පට්ට ලව් නේ .. ඇයි ඒ ? රාජ්‍යයට හැම දෙයක්ම තමන්ගේම මැදිහත්වීමෙන් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. රාජ්‍යයක් එසේ කළ

Read more